Yönetim Kurulu

Başkan: H. Gül Öngen
Başkan Yardımcısı: Zeki Öngen
Başkan Yardımcısı: Hakan Kültürsay
Genel Sekreter: Serdar Küçükoğlu
Mali İşler Sorumlusu: Bedrettin Yıldızeli 
Web Sorumlusu: Serdar Kula
Bilimsel Komite Sorumlusu: Zeynep Pınar Önen
Üye: Vedat Hamuryudan
Üye: Ali Akdoğan

First slide